ss101

SEALTECH SOFT PACKING SS101

TIP SS 101 posebna je smjesa grafita i expandiranog PTFE u vlaknima sa sintetskim lubrikantima i aditivima za disapaciju topline. Odličnih je kliznih svojstava pa je prikladan za primjenu na vrućim medijima i drugim teškim radnim uvjetima.

Ograničenja primjene:

t < 280 º C
p < 20 bar
v < 20 m/s
pH 1-14

ss102

SEALTECH SOFT PACKING SS102

TIP SS 101 smjesa texturiziranih aramidnih vlakana sa posebnim lubrikantima koji ne onečišćuju medij a aramidna vlakna daju mu izuzetnu čvrstoću i primjenjivost u papirnoj i prehrambenoj industriji na abrazivnim medijima. Ne treba nikakvo ispiranje što znači veliku uštedu ne samo u potrošnji vode već i u tehnološkom procesu.

Ograničenja primjene:

t < 170 º C
p < 15 bar
v < 18 m/s
pH 2-12