SEALTECH SS1028

ss1028ass1028Čista PTFE vlakna upletena posebnom metodom i impregnirana koloidalnom PTFE suspenzijom. Namjenjena je za upotrebu na crpkama, ventilima i reaktorima na jačim kemikalija do 8 m/s obodne brzine.

SEALTECH SS1029

ss1029a ss1029Biljno rami predivo upleteno u sustavu visokokontrolirane gustoće. Duboko je impregnirano sa PTFE suspenzijom. Krajnje je podatljiva i elastična. Ne oštećuje osovinu niti onečišćuje medij.

SEALTECH SS1077

ss1077a ss1077Pletenica izrađena iz posebnog sintetskog vlakna, obrađenog za maksimalnu apsorbciju PTFE maziva. Posebno namjenjena industriji papira i tvornicama premaza na teškim radnim uvjetima sa abrazivnim medijima.

SEALTECH SS1003

ss1003a ss1003Čista grafitna pletenica posebno ojačanih kuteva sa inconel mrežom, impregnirana čistim grafito-mikorozivnim inhibitorom. Namje-njena je termoelektranama za brtvljenje visokotlačnih parnih ventila. Prikladna je i kao antiextruzioni prsten za pletenicu SS1099.

SEALTECH SS1009

ss1009a ss1009Trake od čistog mineralnog expandiranog grafita usukane i u pletene sa99,8% karbonskim vlaknima kao nosačima. Kutovi pletenica su ispleteni od istih vlakana. Adaptilibitet exp. grafitai čvrstoća vlakana sintetskog karbona omogućuje brtvljenje parnih ventila i stapnih uređaja na visokim tlakovima i visokim temperaturama i teškim radnim uvjetima.

SEALTECH SS1111

ss1011a ss1011Čista prirodna grafitna vlakna ovita sa INCONEL žicom i upletena, potom je svaki upletak ovit sa mrežom INCONEL mikrovlakana. Ova specijalna konstrukcija pletenice daje izvanrednu otpornost na ekstremno visokim tempe-raturama i tlakovima. Sa uspjehom se primjenjuje na parnim ventilima i puhačima čađe. Prikladna je za primjenu u nuklearnim elektranama.

SEALTECH SS1002

ss1002a ss1002Čista grafitna pletenica armirana sa karbonskim vlaknima i impre-gnirana pod vakumom sa čistim grafitomikorozionim inhi-bitorom. Krajnje je prilagodljiva i elastična. Prikladna za napojne pumpe kotla i druge teške radne uvjete.

SEALTECH SS1099

ss1099a ss1099Čista grafitna folija ojačana sa sintetskim vlaknima, sukana, pletena i valjana u savršeni kvadratni oblik. Podnosi extremno visoke obodne brzine, i jake kemikalije. Kod veće zračnosti opreme na visokim tlakovima preporuča se dodati po jedan anti-ekstruzioni prsten od SS1111 ili SS1003 na krajevima seta.

SEALTECH SS1043

ss1043a ss1043Pletenica razvijena kao zamjena za asbestne na vrućim medijima u ventilima i pumpama. Izrađena je od aramidnih vlakana impregni-ranih pod vakumom sa čistim grafitom sa dodatkom korozinhi-bitora i sredstva za transfer topline. Krajnje je podatna i fleksibilna.

SEALTECH SS1050

ss1050a ss1050Originalna GORE G.F.O. vlakna pletena posebnom metodom. Totalna kemijska otpornost i visok samolubrificirajući kapacitet daje mogućnost rada na vrlo teškim uvjetima sa visokim brzinama i tlakovima. Ne otvrdnjava niti vremenom postakljava.

SEALTECH SS1040

ss1040a ss1040Pletena brtva dobivena od čistih dugačkih kevlarskih vlakana upletanjem posebnom metodom i impregnirana sa PTFE suspenzi-jom. Preporuča se za primjenu na crpkama i ventilima na vodi, odmaščivačima, kiselini i srednje jakim lužinama. Posebno na tekućinama koje sadrže abrazivne čestice.

SEALTECH SS1044

ss1044a ss1044Brtva ispletena od GORE GFO prediva u kombinaciji sa dugim aramidnim vlaknima posebno upletenim u rubove. Tako brtva dobiva odlike obaju upotrebljenih prediva: visoku mehaničku otpo-rnost na tlak brzine i abrazivnost kao i visoku kemijsku otpornost te samopodmazivost.

SEALTECH SS 1099 R

_ss1099r2_ss1099r Brtvena pletenica izradena od čistog prirodnog ekspandiranog grafita u obliku folije ojačane inconel mikrovlaknima, sukana, pletena I valjana u savršenu kvadratnu formu visoke gustoće. To joj daje izvanrednu otpornost na visokim tlakovima i temperaturama. Daje odlične rezultate na pamim ventilima i puhačima čade.
DSC01474