GRAFITNI PRSTENOVI

Fgrafitniormirani od grafitne trake omotane i presane u kalupu do gustoæe 1,1-2,2 g/cm3 sa antiekstruzivnim prstenovima ili INCONEL armaturom za radne tlakove od 700 bara i temperaturom do 550°C te kemijsku otpornost PH 0-14.